×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Fallstudie: Sveriges största forskningscenter väljer HTC Superfloor™

MAX IV - Lund

(2017-03-23)

MAX IV Lund

I Lund samlas forskare ifrån hela världen för att göra det osynliga synligt. Världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, MAX IV, är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur som invigdes 2016.

En supermodern forskningsanläggning som MAX IV måste hushålla med resurserna när det gäller underhåll och energiåtgång och då är ett polerat betonggolv som har en låg underhålls- och livscykelkostnad det optimala valet.

Läs hela fallstudien här.