×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

HTC-kontor

Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och USA

HTC-kontor

HTC har kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och USA. Sverigekontoret är huvudkontor och inrymmer våra centrala funktioner. Varje kontor har egna utbildningscenter i deras lokala språk. I det här avsnittet får du veta mer om HTC:s olika kontor och hittar landsspecifik information, om till exempel HTC Akademien, kontaktuppgifter etc.

HTC har också partners som säljer HTC:s produkter över större delen av världen. Mer information finns i avsnittet om Kontakta HTC/Partner.

Relaterade Sidor