×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

Stone+Tec Rapport

Efter Domotex i Januari var Stone-Tec HTCs andra mässa för året i Tyskland.

2009-06-01

Stone+Tec Germany

Efter Domotex i Januari var Stone-Tec HTCs andra mässa för året i Tyskland.

Stone-Tec är mässan där naturstensspecialister inom olika segment möts. Mässan hålles vart annat år och alltid i Nürnberg i Sydöstra Tyskland.

HTC ställde ut på mässan även för två år sedan och hade då väldigt god resonans och kunde skapa flera goda kundrelationer. Inför årets mässa var det givetvis beroende på finanskris osv. osäkert hur mässan skulle arta sig. Redan under uppbyggnaden fick vi rapporter om drastisk tillbakagång av såld utställningsyta och alla hallarna hade fått flera ”Lounge-zoner” inrättade istället för normala montrar då flera utställare bokat av sitt framträdande i sista stund. Förväntningarna på mässan var således inte så höga som för två år sedan.

Stort intresse vid HTC's monter
Dock kunde vi till vår glädje konstatera att intresset för HTCs monter var stort och redan dag1, som av de flesta andra medutställare vi talade med betraktades som avslagen, kunde vi boka flera intressanta leads och montern var under större delen av dagen välbesökt.

Dag 2-3 sedan, hade vi väldigt stort intresse och det var allt som oftast fullt i montern. Samtliga mässmedarbetare var konstant upptagna med demonstrationer och samtal med bestående och potentiella kunder och montern fick dessutom ofta och mkt beröm – stilfull och mkt passande till den image HTC förknippas med.

Intresse fanns för samtliga produkter som ställdes ut, och även om mässan riktar sig till Naturstensbranchen hade vi även flera förfrågningar avseende träslipning och givetvis Betongpolering. Antalet nya leads var ngt färre än för två år sedan, men den höga återbesökarfrekvensen gjorde att antalet besökare i montern var betydligt högre i år. Vidare var antalet mindre intressanta besökare väldigt reducerat. Kvaliteten på årets besökare var definitivt det bästa vi upplevt under alla våra mässor i Tyskland de senaste tre åren!

Summa summarum var vi mycket nöjda med mässan och kommer självklart välkomna bestående och nya kunder i Nürnberg nästa gång det beger sig!