×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Twister på gummisportgolv

HTC har tillsammans med en av världens största tillverkare av gummisportgolv tagit fram en underhållsguide med Twister rondellerna.

2009-06-25

HTC har tillsammans med en av världens största tillverkare av gummisportgolv tagit fram en underhållsguide med Twister rondellerna.

Den stora fördelen med att använda Twister är att du har möjligheten att bestämma friktionsnivån på golvet beroende på kraven från användarna av golvet. En annan fördel är att användandet av periodiskt underhåll för att ta bort klister från handboll kan minskas tack vare de mekaniska aspekterna i att städa med Twister. Att använda Twister kommer självklart också ge de positiva aspekterna av ”Green Cleaning” utan användandet av kemikalier även på gummigolv. Mer information finns i golvguiden.

Twister verifierad på vinyl/plast golv

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har verifierat användningen av Twister på Vinyl/Plast golv. Golvmaterialet utsattes först för en 10 års simulerad daglig städning (3650 övergångar) och sedan mätte SP slitaget på golvet. Flera golvtyper från  världens största tillverkare har utsatts för verifikationen och ännu har inget slitage lyckats mätas på något golv.

HTC Twister pads