×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Twister™ revolutionerar sjukhusstädning

Storsjukhus väljer kemikaliefri städning med Twister™ efter slående resultat i ny rapport.

2010-11-23

Storsjukhus väljer kemikaliefri städning med Twister™ efter slående resultat i ny rapport.

En utvärdering utförd av IVL Svenska MiljöinstitutetDanderyds sjukhus visar tydligt de enorma fördelarna med städmetoden Twister™ gentemot andra städmetoder. I rapporten från februari 2010, där Twister™ jämfördes med sjukhusets befintliga städmetod, fastställdes bland annat att golv som var städade med Twister™ hade en mycket lägre bakteriehalt, de behöll renheten mycket längre och de hade en lägre friktion vid moppning än vad golv som städats med den befintliga metoden hade. Resultatet var slående och visar tydligt att man genom att använda Twister™ kraftigt kan förbättra miljön i ett sjukhus. Något som Ingrid Karlsson, städchef på Sahlgrenska sjukhuset snabbt förstod vilket nu har lett till att Twister™ håller på att implementeras på Sahlgrenska sjukhuset.

IVL utförde under perioden 23 november 2009 till 5 februari 2010 en stor utvärdering av Danderyds sjukhus befintliga städmetod. Den befintliga städmetoden bestod av röd 3M-rondell och rengöringskemikalier och jämförelse med Twister™, städmetoden som bara använder vatten. IVL utvärderade hur renhet och bakterier/mikroorganismer på golv, dammhalt i luften samt arbetsbelastning påverkas vid ett byte av städteknik.

Tre applikationer

Städmetoderna jämfördes i tre olika applikationer:

  • Daglig maskinstädning
  • Maskinstädning 1-2 gånger per vecka och daglig moppning
  • Daglig moppning

Kraftig reducering av bakterier på golven

I samtliga fall uppmättes betydligt lägre halter av bakterier på golven som städats med Twister™ jämfört med de som städats med den befintliga städmetoden. Man såg också tydligt att Twister™ behöll golvets renhet och samma låga värden av bakterier genom dagligt underhåll samtidigt som värdena för den befintliga städmetoden blev stadigt sämre trots daglig städning. Detta betyder att regelbundna och kostsamma uppgraderingar krävs med den befintliga städmetoden, något som helt kan elimineras om man städar med Twister™.

Vatten istället för kemikalier

En annan slutsats var att den befintliga metoden förbrukade en stor mängd kemikalier, samtidigt som Twister™ helt avlägsnade behovet av dessa genom att bara vatten användes.

Bättre arbetsmiljö för lokalvårdaren

I utvärderingen konstaterades också att ett golv som städats med Twister™ har en lägre friktionsnivå vid torrmoppning med mikrofiber jämfört med den befintliga metoden vilket innebär en bättre arbetsmiljö för lokalvårdaren. Dessutom gick nollställning (djuprengöring) av ett golv avsevärt mycket snabbare med Twister™ jämfört med den befintliga metoden samtidigt som dammhalterna efter städning med de båda metoderna i stort sätt var jämförbara.

Twister™ på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett sjukhus som efter den här rapporten håller på att implementera Twister™ är Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Ingrid Karlsson, Städchef på sjukhuset tycker att resultaten i rapporten är oerhört intressanta och ser verkligen fram emot att komma igång ordentligt. Personalen kommer inom kort att genomgå en utbildning i Twister™-systemet för att säkerställa att man får det allra bästa resultatet och sedan kommer man att börja städa med Twister™.

”I mitten av juni gjordes ett test med Twister™ i ett av dagrummen på Sahlgrenska och trots att man inte fortsatt att städa med Twister™ sedan dess på den delen kan man fortfarande se att det ser mycket bättre ut än de andra delarna” berättar Ingrid.

Sjukhuset håller just nu på att genomgå en omfattande renovering men i samband med att den nya entrén blir färdig i slutet av oktober är det tänkt att man ska börja underhålla den delen med Twister™ samt även två andra våningsplan på sjukhuset.

”Den största fördelen med Twister™ är att man inte behöver handskas med några kemikalier” fortsätter Ingrid. ”Att man sedan, efter en första uppgradering, bara behöver använda en rondell när man städar är en annan stark fördel. Det är skönt att slippa tänka på vilken rondell man ska använda. Arbetsbelastningen kommer dessutom att bli mindre för personalen då det med Twister™-systemet är tillräckligt att torrmoppa vid daglig städning till skillnad mot tidigare då man var tvungen att fuktmoppa.”

”Jag är verkligen jättesugen på att få komma igång med Twister™” avslutar Ingrid.

Ladda ner hela rapporten här.

Nedladdningar