×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

HTC hos CBI

HTC medverkade på CBI:s informationsdag med tema Renovering och förnyelse.

2013-03-14
HTC föreläste hos CBI

HTC medverkade på CBI's (Cement och Betong Institutet) informationsdag med tema Renovering och Förnyelse. En del av seminariet fokuserade på Nya lösningar för betonggolv. 

Betonggolvet får sällan den omsorg det förtjänar och står därför fortfarande för en oproportionerligt stor del av skadorna i industri-, affärs- och lagerlokaler. Betongföreningen sökte förbättra detta genom att ge ut en rapport om industrigolv men problemen har ändå inte försvunnit helt. Samtidigt vet vi att det har kommit fram många nya lösningar vad gäller fibrer, armering, yskikt, dimensionering, produktionsmetoder, behandling och reparation. Många fel skulle kunna avhjälpas ifall man följde Betongföreningens rekommendationer men det är inte omöjligt att det finns enklare och smartare lösningar inte var tillgängliga eller tillräckligt väl utprövade då rapporten trycktes."

Ingmar Bergman Processpecialist på HTC höll en uppskattad föreläsning om Förädling av betonggolv. Även andra av föreläsarna nämnde möjligheterna med polerade betonggolv.

CBI kommer att lägga ut en del material på sin hemsida, www.cbi.se

Nedladdningar