×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

HTC gör det enklare att välja rätt verktyg för betongslipning.

SMHX-serierna

2014-01-22

SMHX Pressrelease

HTC's serier av metallbundna diamantverktyg för betongslipning får en grundlig uppdatering. Fyra nya serier av verktyg som täcker alla typer av betongkvalitéer underlättar verktygsvalet för golvsliparen.

Diamantsegmenten har fått en enhetlig design inom varje serie och en ny och utförligt testad sammansättning ökar avverkningen vid slipning med upp till 30% och livslängden med 40% *. Detta resulterar i en bättre ekonomi för golvsliparen. De nya verktygsserierna med namnen S, M, H och X syftar med sina namn på den typ utav betong som de är optimala för. Från mjuk till den hårdaste betongen. (S = "soft", M = "medium", H = "hard" och X = "xtremely hard") Verktygserierna överlappar varandras användningsområden vilket gör verktygsvalet lättare och förenklar processen för att uppnå önskat slipresultat.

SMHX verktygen kommer ersätta HTC's verktyg i serierna C, CA, SF och CX. H och X serien finns tillgänglig fr.o.m idag. S och M serien för leverans under våren 2014. Läs mer om de nya verktygsserierna på www.htc-floorsystems.com

* testresultat avser H-serien jämfört med SF-serien

SMHX Guide SE

Nedladdningar

Relaterade Sidor