×
 • Denmark
 • Germany
 • USA
 • France

Rekryteringsprocessen

Så här rekryterar vi

HTC recruiting process
Hur går vår rekryteringsprocess till

Under lediga jobb finns samtliga lediga tjänster hos HTC idag. Alla rekryteringsprocesser skräddarsys efter det aktuella behovet och kan därför skilja sig åt. Om du har frågor kring rekryteringsprocessen för en specifik tjänst är du välkommen med dina frågor till Sofia Lindblad som är HR-ansvarig.

Nedan följer de steg som vanligtvis förekommer i rekryteringsprocessen:

Ansökan och urval

Vi läser igenom och bearbetar samtliga ansökningar som kommer oss tillhanda. Detta arbete kan göras kontinuerligt under ansökningstiden eller så påbörjas detta arbete när ansökningstiden löpt ut. I vår urvalsprocess är dina erfarenheter och yrkeskvalifikationer av stor vikt i förhållande till den tjänst du sökt. Självklart är även motivation, personlighet, intresse och värderingar betydelsefullt i vår urvalsprocess. Detta för att du, HTC och den aktuella tjänsten ska passa ihop.
Om vi tror att du är en potentiell kandidat till den tjänst som du sökt kommer vi att kontakta dig för en kortare avstämning samt kalla till intervju.

Intervju 1

Intervjun har en ömsesidig funktion. Under intervjun vill vi få en utökad bild av dig som person, dina kvalifikationer och erfarenheter. Bedömning görs utifrån de krav och meriter som tjänsten kräver. Det är även viktigt för oss att du får mer information om organisationen, arbetsmiljön och tjänsten för att det ska kännas rätt för dig.
Våra tips till dig inför och under intervjun är att komma väl förberedd, ta gärna med frågor och funderingar som du har och framförallt, var dig själv.

Test

Som ett tillägg till de dokument som du skickat in samt underlag från intervjun ber vi dig att göra ett test. Olika tester används beroende på tjänst.

Intervju 2

Aktuella kandidater kallas till en andra intervju efter bedömning från intervju 1 och test.

Slutgiltig bedömning

För en slutgiltig bedömning kontrollerar vi referenser. Därefter görs en helhetsbedömning för att slutligen kunna jämföra de kandidater som är aktuella. Ett slutgiltigt besked lämnas till alla kandidater som skickat in en ansökan och förhoppningsvis är det just Du som blir aktuell för tjänsten.

Genom vår rekryteringsprocess önskar vi säkerställa att du vid ett erbjudande känner att HTC är rätt utmaning för dig, att du fått en tydlig bild av vad vi förväntar oss av samt att du är den person som vi söker!

 • Sofia Lindblad
  HR-Manager
  HTC Sweden AB

  Sofia Lindblad
  +46 739 80 82 48 Sofia.lindblad@husqvarnagroup.com

Relaterade Sidor