×
 • Denmark
 • Germany
 • USA
 • France

Vision och värderingar

HTC drivs av fyra grundläggande värderingar - HTCi

 • HTC Values
  HTC Values
 • HTCi - Hands on, Team, Customer focus, Innovation
  HTCi - Hands on, Team, Customer focus, Innovation
Vår Vision

På HTC har vi en tydlig vision om hur framtiden ska se ut för oss. 
Vår vision är att slipning med HTC-produkter ska vara förstahandsvalet överallt i världen. 

Våra värderingar

HTC drivs av fyra grundläggande värderingar - HTCi 

Hands on:
Vi är alltid proaktivt handlingskraftiga så att både HTC och våra samarbetspartners uppnår bästa resultat. 

Team:
Vi tar ansvar för att alla på HTC når målen genom ett professionellt och engagerat uppträdande. Genom att skapa delaktighet och förståelse ska alla kollegor, oavsett position eller geografi, känna och förstå att deras bidrag är viktigt för att HTC ska nå målen och det globala förstahandsvalet inom slipning.

Customer focus:
Vi fokuserar på att förstå kundernas behov. Utifrån varje situatuion erbjuder vi den bästa lösningen för att skapa lönsamhet både för HTC och för våra kunder. Kunskap och färdigheter är ett grundfundament för att kunna vägleda våra kunder att göra det bästa valet.

Innovation:
Med kreativitet och nyfikenhet inom företagets alla funktioner bidrar vi till att kontinuerligt lansera nya maskiner, verktyg, unika helhetslösningar, marknadsföringskoncept, nya effektiva arbetssätt och tjänster vilket gör oss till den mest innovativa leverantören i branschen.

 • Sofia Lindblad
  HR-Manager
  HTC Sweden AB

  Sofia Lindblad
  +46 739 80 82 48 Sofia.lindblad@husqvarnagroup.com

Relaterade Sidor