×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Integritetspolicy

Denna sida har uppdaterats den 18 maj 2018

Sekretessmeddelande

Integritetspolicy

HTC uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi rekommenderar att du noggrant läser denna Integritetspolicy innan du använder denna webbplats och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”). Denna Integritetspolicy anger vilken slags information Husqvarna AB (publ) och dess koncernföretag, dotterbolag och filialer (tillsammans benämnda HTC) eller tredje part å HTCS vägnar samlar in från denna Webbplats och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte samtycker till denna Integritetspolicy, får du inte använda denna Webbplats. Denna Integritetspolicy kan då och då komma att ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.

Allmänt

Vänligen lägg märke till att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, krävs det att du på vissa delar av Webbplatsen tillhandahåller information som e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och personnummer (”Personuppgifter”) som identifierar dig. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana Personuppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i denna Integritetspolicy.

Insamling och användning av personuppgifter och annan användarinformation

Den information du skickar till HTC är skyddad av svensk och europeisk lagstiftning om dataskydd. Personuppgifter bevaras och administreras av HTC och används för att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare Personuppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som HTC anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort vissa av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv ska du kontakta Husqvarna AB. HTC kan komma att fråga efter ytterligare icke-obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna, för att genomföra direktreklamkampanjer eller för att bjuda in dig till tävlingar. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar efter ytterligare information. HTC samlar också in icke-personlig information om användningen av Webbplatsen. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på Webbplatsen. HTC kan komma att koppla denna information till Personuppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material. Det gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen. HTC samlar inte avsiktligt in några Personuppgifter från barn under 18 år och webbplatsen riktar sig inte till sådana personer. Vi råder föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barns aktiviteter och intressen på nätet.

Överföring av personuppgifter

HTC kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de Personuppgifter du tillhandahåller på Webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; (b) om det krävs av lagen eller på order av en domstol; (c) för att skydda och värna HTCS rättigheter och egendom; (d) för att skydda Webbplatsanvändares personliga säkerhet; (e) till personer eller företag med vilka HTC har avtalat om att de ska utföra intern verksamhet på Webbplatsen eller i vår verksamhet; eller (f) om vi har rimliga skäl att tro att de lyder under lagstiftning, bindande ordning eller kontrakt som upprätthåller principer för rättvis hantering och lämpligt skydd av Personuppgifter. HTC förbehåller sig rätten att kontakta lämplig myndighet efter företagets godtycke om företaget upptäcker aktiviteter som kan vara olagliga eller bryter mot HTCS användningsvillkor.

Cookies

Webbplatsen kan använda en teknik som kallas ”cookies”. Cookies är små textfiler som innehåller information som sparas på datorn av webbsidan som du besöker. De används för att öka Webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera användningen av Webbplatsen. Det finns två sorters cookies. En sort används för att ”komma ihåg” information såsom ditt användarnamn och lösenord och sparas på din dator så länge du inte bestämmer dig för att ”logga ut” från denna prenumerationstjänst. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i framtiden” kommer sådana cookies aldrig att sparas på din dator. Den andra sortens cookie är en så kallad sessionscookie. Den används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i datorns minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på HTC att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare. Om du inte accepterar HTCS användning av cookies kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av Webbplatsen.

Kvalitet

HTC åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de Personuppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Dock förbinder du dig att endast tillhandahålla Personuppgifter som är korrekta, fullständiga och aktuella då de lämnas. Skulle du senare konstatera att Personuppgifter som vi har inte är korrekta, fullständiga eller aktuella, kommer vi om du kontaktar oss skriftligen att vidta rimliga åtgärder för att korrigera Personuppgifterna.

Säkerhet

Även om HTC inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att HTC är mycket noga med att upprätthålla säkerheten vad gäller dina Personuppgifter och att förhindra obehörig åtkomst genom användning av rimligt ändamålsenlig teknik och lämpliga interna rutiner.

Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. HTC styr inte över och är inte ansvarig för innehållet eller integritetspraxis på webbplatser tillhörande tredje part som det kan finnas länkar till på Webbplatsen. Sådana webbsidor kan lägga in egna cookies på din dator och/eller ha andra sätt att samla in och hantera personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med integritetspraxis för sådana webbplatser tillhörande tredje part innan du använder dem.

Ändringar

HTC förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort delar av denna Integritetspolicy i dess helhet eller delar av den. Ändringar i denna Integritetspolicy gäller från att de läggs upp på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att ändringar av denna Integritetspolicy lagts upp ses som att du godtar dessa ändringar.