×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Välj ett smartare golv

Välj ett smartare golv

I dessa tider av ökat intresse för miljövänliga lösningar har konceptet HTC Superfloor™ jämförts med andra vanligt förekommande golv i industri, offentliga byggnader och butiker. Resultaten är entydiga: HTC Superfloor™ bidrar till en renare miljö och en bättre arbetsmiljö. Det har låg livscykelkostnad och lång livslängd och är framtidens naturliga golvval för industri, butiker och offentliga lokaler som skolor och vårdinrättningar.

HTC Superfloor™ jämfört med andra vanliga golv

Testresultaten visas nedan.

 

 HTC Superfloor testresultat

Nedladdningar

  • Certifierade