×
 • English
 • Swedish
 • German
 • French

Industrigolv

HTC Superfloor™ är ett perfekt industrigolv

 • En truck på ett HTC Superfloor™
  En truck på ett HTC Superfloor™
 • HTC Superfloor™ i produktionsmiljö
  HTC Superfloor™ i produktionsmiljö
 • En stridsvagn på ett HTC Superfloor™
  En stridsvagn på ett HTC Superfloor™
 • HTC Superfloor™ på ett lager
  HTC Superfloor™ på ett lager

Industrigolv är ett av många användningsområden för HTC Superfloor™, polerat betonggolv. Flera tester, bland annat i ”Livscykelanalys av industrigolv”, visar att egenskaperna hos ett HTC Superfloor™ gör det perfekt att använda som industrigolv (se grafer från ”Livscykelanalys av industrigolv” här).

Några tydliga fördelar med HTC Superfloor™ som industrigolv jämfört med epoxy:

 • Nästintill ingen påverkan på global uppvärmning (0,005% jmf med epoxy) 
 • Nästintill ingen påverkan på försurning (0,002% jmf med epoxy)
 • Nästintill ingen påverkan på övergödning (0,001% jmf med epoxy)
 • Bättre friktion på blöt yta än epoxygolv. Ingen skillnad på torr yta.
 • Mycket lägre energiåtgång vid nyinstallation (0,038% jmf med epoxy)
 • Nästintill vibrationsfritt för truckar
 • Uppfyller kraven för ESD golv

(samtliga beräkningar ovan är baserade på resultaten i ”Livscykelanalys av industrigolv”).

Miljöer för HTC Superfloor™

Förutom industrigolv så är HTC Superfloor™ även mycket väl lämpat i andra miljöer. Tex i stormarknader, butiker, skolor, vårdinrättningar, bibliotek, kontor, garage, och även i hemmiljö.