×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Förkortad byggprocess

5 dagars torktid

Förkortad byggprocess
5 dagars torktid

Låt betongplattan härda i 2 dagar. Slipa sedan betongplattan jämn, samtidigt avlägsnas betonghuden vilket ”öppnar” betongen och plattan torkar fortare.

När slipningen är klar kan byggnationen fortsätta. Då plattan redan är jämn från slipningen krävs inget flytspackel. Plattan måste dock vattnas och täckas med plast för att undvika krympsprickor.

Alternativ

Låt betongplattan härda under bevattning och plast i 7 dagar. Därefter kan slipning påbörjas och ingen mer bevattning krävs.

Fördelar

Pros Avsevärt förkortad byggtid
Pros Lägre kostnader
Pros Färre kantarbeten
Pros Färre risker
Pros Miljövänlig byggprocess

Vikten av en bra gjutning

Betongplattans planhet från gjutning samt slipmaskinens storlek bestämmer hur snabbt betongplattan kan färdigställas

Exempel - slipning med HTC 950 RX
Klass A gjuten betong är +/- 3mm på 2m rätskiva = ca 40m² i timmen.
Klass B gjuten betong är +/- 5mm på 2m rätskiva = ca 20m² i timmen.

Nedladdningar