×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Traditionell byggprocess

35-42 dagars torktid

traditionell byggprocess
35-42 dagars torktid

För att få full materialgaranti från flytspackelleverantören ska betongen härda i 28 dagar. Efter att härdningen är klar skall golvet primas och flytspacklas, och innan detta sker krävs många förberedelser då hisschakt, rörgenomföringar för el och avloppsrör mm ska tätas och skyddas.

Efter att golvet primats ska spacklet pumpas vilket kräver en hel del utrustning och transporter. Beroende av väderförhållanden, spacklets mängd och kvallitet krävs ytterligare 7-14 dagars torktid.

Efter ca 35 – 42 dagar kan resning av väggar och övrig byggnation fortsätta.

Potentiella risker
  • Mögelskador om betongen inte torkat
  • När golvet primas stannar fukten i betongen
  • Materialsläpp då flytspackel har dåligt C-värde
Nackdelar

Cons Långa torktider (vänt tider)
Cons Extra jobb med att täta rörgenomföringar
Cons Mycket logistik
Cons Stora kostnader i material (se exampel)

Exempel

För att uppnå 10mm flytspackel per m² krävs ca 17kg torrt flytspackel + 15% vatten. Total vikt: 19,5kg per m².

Uppskattad kostnad för flytspackling inklusive material, pumpar, förarbeten och transporter ca 5-6 kr per kg. Flytspackling kostar mellan 97kr – 117kr per m².

Nedladdningar