×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

Fräsning

Fräsning av golv

golvytor

Fräsning är en av de gamla metoderna som tidigare användes för att ytavjämna och förbereda betonggolv för vidare behandling. Fräsning leder till mycket dammbildning och ett kraftigt oljud. Detta gör att fräsning inte är lämpligt under pågående drift utan istället krävs det att ett större område stängs av.

Efter fräsning är risken stor att fåror syns igenom den nylagda beläggningen. För att försöka dölja detta krävs flytspackel eller att golvet efter fräsning slipas. Fräsmaskiner lämnar ett obehandlat golv på 7-9 mm intill väggen, en yta som sedan måste behandlas på annat vis.

Vad är fräsning?

En fräsmaskin är utrustad med ett roterande, skärande verktyg som roterar i en mycket hög hastighet och på så vis river sönder ytan. En fräsmaskin är mycket svår att hantera och skapar kraftiga vibrationer.

Slipning ersätter fräsning

Fräsning har dock i många länder till stor del ersatts av slipning och inom de närmaste åren tror vi att slipning har ersatt fräsning över hela världen.

HTC rekommenderar slipning istället för fräsning vid preparering av golv. Läs mer om slipning under HTC Superprep™.

Nedladdningar

Relaterade Sidor