×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

Blästring

Blästring av golv

golvytor

Blästring är en av de gamla metoderna som tidigare användes för att ytavjämna och förbereda betonggolv för vidare behandling. Ett vanligt problem vid blästring är att beläggningen som ska tas bort är för tjock. Blästring klarar endast av 2-3 mm spackel eller ca 1 mm epoxi. Vidare värmer blästring även upp beläggningen som därför lätt blir kladdig.

Blästring lämnar även en obehandlad yta på 7-9 mm intill väggen, en yta som sedan måste behandlas på annat vis.

Vad är blästring?

Blästring innebär att en maskin skjuter ett stort antal små stålkulor mot golvytan och på så sätt krossar ytan. Större delen av dessa kulor sugs sedan åter in i maskinen för att återanvändas men tyvärr slinker oftast en del av dem ut ur systemet och kan på så sätt skada omgivningen. Blästring förstör dock även det kvarlämnade golvet och det är omöjligt att få en riktigt jämn och plan yta. Detta leder till att golvet även måste flytspacklas, alternativt slipas efter blästring.

Slipning ersätter blästring

Idag har dock blästring till stor del ersatts av slipning i många länder och inom de närmaste åren tror vi att slipning kommer att ha ersatt blästring över hela världen.

HTC rekommenderar slipning istället för blästring vid preparering av golv. Läs mer om slipning under HTC Superprep™

Nedladdningar

Relaterade Sidor