×
 • Denmark
 • Germany
 • USA
 • France

Fördelar med Superprep™

Vilka är fördelarna med HTC Superprep™?

 Save time - ready for further preparations

Tjäna tid

– klart för vidare behandling

 • Snabbare och planare slutresultat
 • Slipar nära kanter och hörn
 • Minimerar flytspackling
 • mindre torktider

Improve your work environment 

Förbättra din arbetsmiljö

– smartare arbetssätt

 • Kan användas under verksamhet i en lokal
 • I det närmaste dammfritt
 • Lite vibrationer, bara 0,6 m/s²
 • Med HTC:s slipmaskiner blir ljudnivån bara 90 dBA

Enironmentally friendly - save energy 

Tänk på miljön

– spara energi

 • Mindre materialåtgång, mindre miljöpåverkan
 • Färre transporter, mindre koldioxidutsläpp
 • Det går åt 50 kWh att lägga 1 m² epoxi
 • Vinst för dig och miljön, s.k. win-win

 Simplicity - Floor solutions in a box

Enkelhet

- Golvlösningen i en låda

 • HTC Superprep™-verktygen samlade i en låda
 • Klarar alla floorprep jobb 
 • Fungerar till alla HTC:s slipmaskiner
 • Förenklar för uthyrare

20 years experience - organized educations 

20 års erfarenhet

- Anpassade utbildningar

 • Anpassade utbildningar gjorda av golvproffs och pedagoger
 • Samma utbildning i alla länder
 • Praktisk och teoretisk utbildning
 • Utbildningar gjorda av världsledaren

Save money - less material consumption 

Spara pengar

- mindre materialåtgång

 • 40% mindre materialåtgång
 • Mindre transportkostnader
 • Färre mantimmar