×
 • Denmark
 • Germany
 • USA
 • France

P-Hus

Teknik för renovering av P-Hus

Betongpreparering

Parkeringar, P-Hus & Garage

I samband med renovering och byte av Tätskikt, tar vi effektivt bort restmaterial från tidigare Tätskikt, samt skapar en perfekt ytstruktur för vidhäftning. I samband med nybyggnad slipas betonghuden bort och en perfekt yta för vidhäftning skapas. Oftast är parkeringsytor stora vilket kräver maskiner med högre kapacitet. Mest lämpliga för denna typ av ytor är vår radiostyrda modell HTC 950 RX. Vår större modell, HTC 1500IXT, är mycket effektiv och tidsbesparande. Valet av maskin beror på vilken belastning som kan hanteras. I många äldre P-Hus är detta ett problem men tack vare slipmaskinernas horisontella bearbetningsriktning så skapas mindre vibrationer och framför allt undviks slag som annars uppstår vid exempelvis fräsning. Tillsammans med effektiv sugutrustning tas det bortslipade materialet om hand på ett miljövänligt sätt. Beroende av Betongkvalité kan man genom slipning till lämplig struktur skapa ett städvänligt golv i P-hus. 

 • Per Sandström
  Exportsäljare och Golvkonceptexpert
  HTC Sweden AB

  Per Sandström
  +46 31 94 90 40 Per.Sandstrom@htc.se

 • Tomas Torvaldsson
  Produktspecialist Golvlösningar
  HTC Sweden AB

  Tomas Torvaldsson
  +46 121 294 00 tomas.torvaldsson@husqvarnagroup.com

×

Multimedia

Relaterade Sidor

 • Boka en demo