×
 • Denmark
 • Germany
 • USA
 • France

HTC-slipade vägbanor

Effekten av HTC-slipade vägbanor utreds i unikt forskningsprojekt.

"Via Futura"
Mistra Innovation* har tilldelat HTC’s projekt Via Futura ett anslag på 4 MSEK med syftet att redogöra för de miljömässiga och ekonomiska effekterna av att använda HTC’s slipteknik på vägbanor av asfalt. Slipning har visat sig genom ett tidigare pilotprojekt minska både buller och rullmotstånd i hög omfattning.

Ojämna vägytor genererar negativa effekter i form utav buller, både inne och utanför fordonet samt ökar hjulens rullmotstånd, vilket i sin tur ger ökad bränsleförbrukning. En annan oönskad effekt med slitna vägytor är att emissioner av inandningsbara partiklar ökar. Ett pilotprojekt på en av Sveriges mest trafikerade vägar, E4, har visat att slipning av vägytan minskade buller med 2,2 dB(A), rullmotståndet minskade 4-7% vilket ger en minskning av bränsleförbrukningen på 2%.

"Att applicera HTC's beprövade slipteknik på andra ytor än sten- och betonggolv ser vi på HTC med spänning på. HTC har i flera år utvecklat denna teknik och vi hoppas att vi genom detta projekt får bekräftat det vi tror; att vår metod ökar åkkomforten samt sparar på både miljön och skattemedlen som används för upprustning av infrastrukturen, våra vägar i detta fall." , säger Per Sandström , affärsområdesansvarig på HTC.

HTC uppskattar att slipmetoden skulle kunna förlänga livslängden på vägbeläggningen med ca 20-50% vilket motsvarar en kraftig kostnadsbesparing. Slipningen är relativt snabb och kan utföras antingen över hela vägbanan eller bara på delar av den. Vilket som är det optimala förfarandet är något som projektet också ska utreda.

Projektet har namnet Via Futura och HTC driver den tillsammans med VTI, Linköpings Universitet, Trafikverket, Svevia och Projektengagemang i Stockholm. Projektet beräknas vara avslutat i december 2015.

Läs mer om ämnet i olika medier::

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lagfrekvent-buller-gor-dig-trott-vid-ratten
http://www.expressen.se/motor/vagbuller-en-trafikfara--gor-forare-somniga
http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=43046&pt=107&m=2879
http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Slipad-vag-ska-dampa-bullret
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/somnig-av-lagfrekvent-vagbuller
http://www.affarsliv.com/?articleid=6475511

http://ing.dk/artikel/slibning-af-asfalten-sparer-procent-af-bilernes-braendstof-160963

* Om Mistra Innovation;

Mistra Innovation ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut. Målsättningen är att stödja forskning och utveckling av en ny generation globalt konkurrenskraftiga produkter, tillverkningsprocesser och/eller tjänster med höga prestanda och med radikalt lägre belastning på naturresurser och miljö under hela livscykeln.

 • Per Sandström
  Exportsäljare och Golvkonceptexpert
  HTC Sweden AB

  Per Sandström
  +46 31 94 90 40 Per.Sandstrom@htc.se

Relaterade Sidor

 • Boka en demo