×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Firmware

alla nuvarande och framtida Firmware uppdateringar

Firmware uppdateringar

Här finner ni de senaste firmware-uppdateringarna för er HTC maskin. Firmware är den mjukvara som kontrollerar maskinen. Varje .zip-fil innehåller en readme-fil som innehåller mer information om firmware-uppdateringen samt hur man laddar ner den till maskinen.

DURATIQ™ Instruktionsfilm - Firmware uppdatering

Instruktionsfilm om uppdatering av Firmware på en DURATIQ™ maskin.

Uppdatera mjukvara för HTC D60

  1. Bryt strömmen till stoftavskiljaren
  2. Anslut USB-stickan på baksidan av kontrollpanelen
  3. Slå på strömmen till maskinen
  4. Vänta på att indikatorn slutar blinka och ta sedan ut USB-stickan
  5. Uppdatering är slutförd och kontrollpanelen startas upp
  6. Säkerställ att den senaste versionen installerats genom att gå till Menu-Service-Information-Firmware