×
 • English
 • Swedish
 • German
 • French

Golvavjämning

Golvavjämning och ta bort lim/beläggningar

HTC Superprep™
Borttagning av beläggningar, ta bort lim

Med slipning kan du ta bort gamla golvbeläggningar, avjämna betongen under och samtidigt skapa en perfekt yta för vidare golvberedning.

Ibland måste man ta bort limrester efter t.ex. en gammal plastmatta. Utan korrekt utrustning kan det vara ett enormt tidskrävande jobb att ta bort lim men med HTC:s slipmaskiner och diamantverktyg kan man snabbt och enkelt ta bort lim. Läs mer om HTC:s slipmaskiner här.

HTC Superprep™

Golvavjämning/Grovslipning av betong

Betongens egenskaper kan variera mycket. Slipning av hård betong kräver ett segment med mjukare bindemedel än standardtypen, för att slipa korrekt utan glasning. Mjuk betong kräver å andra sidan ett hårt bindemedel för att inte verktygen ska slitas orimligt fort. Kontrollera därför alltid efter en stunds användning att segmentslitaget inte är orimligt stort. Om slitaget är stort provar du om någon annan verktygstyp fungerar bättre på den aktuella golvtypen.

Innan du inleder slipningen måste du kontrollera att det inte finns bultar eller andra metallföremål i golvet, eftersom sådana kan förstöra segmenten helt.

Som förberedelse för matta eller tjockare beläggning räcker det normalt med grövre slipning i ett steg, och där finns ett antal olika alternativ för alla slags betong. För tunna beläggningar eller färg krävs ytterligare slipning med finare segment. Även här finns olika segment för olika betongegenskaper.

Om det skulle visa sig att betongen är mycket hård och glasning inträffar även med rätt verktyg, kan du prova att väta betongen, eftersom fuktig betong är betydligt lättare att slipa.

 • S-serien
 • M-serien
 • H-serien
 • X-serien
 • XX-serien

Nedladdningar

Relaterade Sidor

 • Boka en demo
 • Skapa pdf
 • Verktygsväljare