×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

Big Wednesday

Alla produktlanseringar från HTC


HTC XX och HTC DURATIQ XP6

Big Wednesday nr. 16

Big Wednesday nr. 16
Datum

5 februari 2020

Lanserade produkter

HTC XX3 & XX4 – Diamantverktyg för extremt hård betong
HTC DURATIQ XP6 – Propandriven golvslipmaskin

Läs vårt pressmeddelande här för mer information.

Big Wednesday nr. 15

Big Wednesday nr. 15
Datum

28 augusti 2019

Lanserade produkter

HTC 510 - En stark trefasmaskin

Läs vårt pressmeddelande här för mer information.

Big Wednesday nr. 14

Big Wednesday nr. 14
Datum

8 maj 2019

Lanserade produkter

HTC XX2 - En problemlösare när inget annat biter

Diamantverktyg

Läs vårt pressmeddelande här för mer information.

Big Wednesday nr. 13

Big Wednesday nr. 13
Datum

23 Januari 2019

Lanserade produkter

START & GRIND - En ny komplett serie av golvslipmaskiner och stoftavskiljare för en enkel slipupplevelse

Slipmaskiner

Stoftavskiljare

Läs vårt pressmeddelande här för mer information.

Big Wednesday nr. 12

Big Wednesday nr. 12
Datum

11. April 2018

Lanserade produkter

HTC DURATIQ™ 5

Besök vår kampanjsida för DURATIQ.

HTC DURATIQ

Big Wednesday nr. 11

Big Wednesday nr. 11

Big Wednesday är HTCs koncept för produktlanseringar och idag 6 september 2017 lanserar HTC ännu en gång nya och förbättrade produkter för golvslipningsbranschen.

Datum

September 6. 2017

Products launched

HTC SUPERPREP™-serien
HTC D60

Big Wednesday nr. 10

Big Wednesday nr. 10
Datum

7. September 2016

Lanserade produkter

HTC DURATIQ™ 6
HTC DURATIQ™ 8

Besök vår kampanjsida för DURATIQ.

HRC DURATIQ

 

Big Wednesday nr. 9

Big Wednesday nr. 9

Big Wednesday är HTC's koncept för produktlanseringar och idag 4. februari 2015 lanserar HTC ännu en gång nya och förbättrade produkter för golvslipningsbranschen.

Datum

4. februari 2015

Lanserade produkter

AirFlow™
HTC 80 iD II
T-Rex® Super II

See introduktionsfilmen för all tre produkter!

HTC - innovatörerna
Vi på HTC förstår de utmaningar som våra produkter utsätts för när professionella användare skapar enastående resultat. Vi vet också att våra kunder litar på våra maskiner, verktyg och den kunskap vi besitter. Vi motiveras av dessa krav och utvecklar nya produkter baserat på dessa specifika behov. Detta tillvägagångssätt har gett oss kunskap och motivation att behålla positionen som den ledande innovatören i branschen i över 20 år.

 

Big Wednesday nr. 8

Big Wednesday nr. 8

Big Wednesday är HTC's koncept för produktlanseringar och idag 3. september 2014 lanserar HTC ännu en gång nya och förbättrade produkter för golvslipningsbranschen.

Datum

3. september 2014

Lanserade produkter

HTC Cure+

HTC Ravager

Uppdaterad T-Rex® serie

SMHX

S-serien
M-serien
H-serien
X-serien

Introduktionsmaterial

Produktblad HTC Cure+

Produktblad HTC Ravager

Produktfolder T-Rex® serien

Produktfolder SMHX serien

Big Wednesday nr. 7

Big Wednesday nr. 7

SMHX - FYRA NYA SERIER AV DIAMANTVERKTYG FÖR ALL BETONG

Datum

22. januari 2014

Lanserade produkter

S-serien
M-serien
H-serien
X-serien

Introduktionsmaterial

Produktblad SMHX

SMHX-serierna gör det lättare att välja rätt verktyg för betongslipning.

HTC’s serier av metallbundna diamantverktyg för betongslipning har fått en grundlig uppdatering. Fyra nya serier av verktyg som täcker alla typer av betongkvalitéer underlättar verktygsvalet för dig som slipar betonggolv.

Diamantsegmenten har fått en enhetlig design inom varje serie och en ny och utförligt testad sammansättning ökar avverkningen vid slipning med upp till 30% och livslängden med upp till 40% *.
De nya verktygsserierna med namnen S, M, H och X syftar med sina namn på den typ utav betong som de är optimala för. Från mjuk till den hårdaste betongen. (S = “soft”, M = “medium”, H = “hard” och X = “xtremely hard”). Verktygserierna överlappar varandras användningsområden vilket gör verktygsvalet lättare och förenklar processen att uppnå önskat slipresultat. SMHX verktygen kommer ersätta HTC’s verktyg i serierna C, CA, SF och CX.

Big Wednesday nr. 6

Big Wednesday nr. 6

Vid "Big Wednesday nr 6" lanserades Greyline™ Superprep™ serien av diamantverktyg.

Datum

12. juni 2013

Lanserade produkter

Greyline™ Superprep™

Introduktionsmaterial

Produktblad GL SP

Om Greyline™ Superprep™

Nya Greyline Superprep serien av diamantverktyg är aggressiv på många sätt. Med en vidareutvecklad sammansättningsteknik har vi lyckats skapa extremt aggressiva verktyg som har ett ännu aggressivare pris.

Den nya verktygsserien innehåller tre olika verktyg där GL Superprep 0 är tillgänglig i två olika versioner, en för mjuk betong (SC), och en optimerad för hård betong (HC).

Big Wednesday nr. 5

Big Wednesday nr. 5

Vid "Big Wednesday nr 5" lanserades Diamond Xpress samt Big Block Xtreme.

Datum

6 februari 2013

Lanserade produkter

Diamond Xpress
Big Block Xtreme

Introduktionsmaterial

Produktblad Diamond Xpress
Produktblad Big Block Xtreme
Big Wednesday Nr. 5 film

Om Diamond Xpress

HTC lanserar branschens första kompletta torrslipningssystem för naturstensgolv. Den helt slam- och kemikaliefria slipprocessen har hittills varit helt omöjlig att uppnå.  Men, med de nya Diamond Xpress-verktygen kan slipprocessen kortas ned till halva tiden för golventreprenören. Dessutom försvinner den krävande hanteringen av kemikalier och sörja. Samtidigt öppnas möjligheter för fler att slipa golv som marmor & terrazzo.  Du kan helt enkelt säga ajöss till sörjan, och hej till enkel stenslipning!

Om Big Block Xtreme

Nya BigBlock Xtreme är ett nytt verktyg som förändrar många slipmetodiker radikalt. Hela kartan över hur vi förädlar golv kommer att behöva justeras. Verktyget har med sina extrema diamanter och avancerade kompositsammansättning möjligheten att förenkla övergången mellan metall & plastverktyg. I vissa fall kan man till och med undvika att använda metallbundna verktyg helt.

Big Wednesday nr. 4

Big Wednesday nr. 4

Vid "Big Wednesday nr 4" lanserades föravskiljaren HTC GL PS samt två kraftfulla GL-slipmaskiner.

Datum

2012-09-05

Lanserade produkter

HTC GL PS
HTC GL 450 HD
HTC GL 270 HD

Introduktionsmaterial

Big Wednesday nr 4 flyer
HTC GL PS video

Om HTC GL PS

Nya GL PS är inte bara en tom burk som föravskiljare. Denna speciella enhet (som också är integrerad i HTC 80 iD) har genomgått omfattande tester och är konstruerad för optimalt luftflöde för att separera ut stora partiklar. Bypass ventilen möjliggör kontinuerlig drift. Användaren kan byta föravskiljarens dammpåse utan att stänga av stoftavskiljaren, vilket sparar värdefull tid.

Big Wednesday nr. 3

Big Wednesday nr. 3

Vid "Big Wednesday nr 3" lanserades den radiostyrda slipmaskinen HTC 800 RX.

Datum

2012-01-18

Lanserade produkter

HTC 800 RX

Introduktionsmaterial

Produktblad
HTC 800 RX film 

Big Wednesday nr. 2

Big Wednesday nr. 2

Vid "Big Wednesday nr 2" lanserades stoftavskiljaren HTC 80 iD.

Datum

2011-12-07

Lanserade produkter

HTC 80 iD

Introduktionsmaterial

Säljbroschyr
HTC 80 iD film

Big Wednesday nr. 1

Big Wednesday nr. 1

Vid "Big Wednesday nr 1" lanserades två stoftavskiljare för Greyline™-serien.

Datum

2011-09-07

Lanserade produkter

HTC GL 25 D
HTC GL 35 D

Introduktionsmaterial

Uppdaterad broschyr för HTC Greyline™
Produktblad HTC GL 25 D
Produktblad HTC GL 35 D
Snabbguide
Big Wednesday film