×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

Inköp

Vi är marknadsledande

  • Inköpsavdelningen
    Inköpsavdelningen
  • Polering med en HTC 800 RX
    Polering med en HTC 800 RX

Våra produkter sätter standarden för golvslipning världen över. Vi är marknadsledande. För att säkerställa att våra produkter bibehåller den högsta kvaliteten måste vi arbeta i en standardiserad miljö och med kontinuerliga förbättringar tillsammans med våra leverantörer.

HTC:s inköpsavdelning är en del av HTC:s produktionsorganisation. Vi agerar på en global arena och hämtar material från leverantörer världen över. HTC:s produktionsenheter arbetar enligt principen för "lean production". Vår produktionsfilosofi bygger på kontinuerliga förbättringar, avfallsminskningar och standardiserade arbetsmetoder.

För att utan störningar få fram material till tillverkningen, med fokus på kvalitet och leverans i tid, är vår målsättning en nära integration av nyckelleverantörer i våra processer för utveckling och tillverkning.

Klicka här för att hitta viktiga dokument rörande inköp samt våra nya förpackningsanvisningar för transport.