×
 • Denmark
 • Germany
 • USA
 • France

Firmware

Aktuella och framtida firmwareuppdateringar

Firmware uppdateringar

Här finner ni de senaste firmware-uppdateringarna för er HTC maskin. Firmware är den mjukvara som kontrollerar maskinen. Varje .zip-fil innehåller en readme-fil som innehåller mer information om firmware-uppdateringen samt hur man laddar ner den till maskinen.

Uppdatera mjukvara för HTC DURATIQ

 1. Formatera USB-stickan med fat32-filsystem. Använd inte Quick Format, det kommer inte fungera!
 2. Spara firmware-filen (.EPAB) på USB-stickan. OBS! Endast en fil per USB-sticka!
 3. Bryt strömmen till maskinen (både huvudström och batteribrytare).
 4. Anslut USB-stickan till enheten som ska uppdateras (kontrollpanelen eller huvudkretskortet, båda har separat mjukvara).
  Slå på strömmen till maskinen, vänta till huvudkretskortet eller kontrollpanelen tänds upp (mindre än 30 sekunder).
  På-LED (standby-knapp på kontrollpanel, LED-lampa på PCB för huvudkretskortet) kommer blinka snabbt under uppdateringen. 
 5. När uppdateringen är färdig slutar LED-lampan att blinka.
 6. Bryt strömmen till maskinen igen.
 7. Ta ut USB-stickan. Upprepa proceduren för den andra mjukvaran.  
 8. Kontrollera att den senaste versionen installerats genom att gå till Menu-Service-Information för både kontrollpanel och huvudkretskortet.

Uppdatera mjukvara för HTC D60

 1. Formatera USB-stickan med fat32-filsystem. Använd inte Quick Format, det kommer inte fungera!
 2. Spara firmware-filen (.EPAB) på USB-stickan. OBS! Endast en fil per USB-sticka!
 3. Bryt strömmen till stoftavskiljaren
 4. Anslut USB-stickan på baksidan av kontrollpanelen
 5. Slå på strömmen till maskinen
 6. Vänta på att indikatorn slutar blinka och ta sedan ut USB-stickan
 7. Uppdatering är slutförd och kontrollpanelen startas upp
 8. Säkerställ att den senaste versionen installerats genom att gå till Menu-Service-Information-Firmware
×

Multimedia

 • Hur du uppdaterar maskinens programvara
  Hur du uppdaterar maskinens programvara

  Hur du uppdaterar maskinens programvara Hur du uppdaterar maskinens programvara

  Den här videon förklarar hur du uppdaterar mjukvara för din HTC DURATIQ golvslipmaskin och HTC D60 stoftavskiljare.