×
  • Denmark
  • Germany
  • USA
  • France

Garantiärenden

Information gällande garantiärenden

Service

Svenska kunder ombeds kontakta Serviceavdelningen hos HTC Sweden för vidare information. Kunder utanför Sverige måste fylla i en Garanti/Avvikelserapport (Warranty/Deviation report). Mer info nedan.

För kunder utanför Sverige

En Garanti/Avvikelserapport måste alltid fyllas i av kunder utanför Sverige för alla typer av garantifrågor för att HTC ska kunna göra en bedömning.

Vid eventuella garantiärenden måste alltid Garanti/Avvikelserapport blanketten fyllas i av dig som kund, för att HTC ska kunna göra bedömning av ärendet. Efter att blanketten är mailad/faxad alternativt skickad till HTC erhåller Ni direkt ett ärendenummer. Efter att ärendet är utrett kommer Ni att få besked. För att garantin på maskiner ska gälla måste service utförts enligt maskinens garantikort. Bifoga kopia på garantikortet.

  • Fyll i all relevant information. För att ärendet ska behandlas måste fakturanummer anges.
  • Skicka blanketten som ett email till adressen som anges i blanketten. Behåll de trasiga delarna utifall den garantiansvarige vid Serviceavdelningen behöver dem eller behöver en bild av dem. Vid oklarheter kontakta Serviceavdelningen, HTC, via email-adressen som anges i blanketten.
  • OBS, omriktare får ej öppnas, då gäller ej garantin.

Ladda ner Garanti/Avvikelserapport här (kunder utanför Sverige).

Nedladdningar