×
  • English
  • Swedish
  • German
  • French

Terrazzogolv

Slipning och polering av terrazzogolv

  • En matvarubutik som städats med Twister™
    En matvarubutik som städats med Twister™
  • Twister i matvarubutik
    Twister i matvarubutik

Terrazzo är ett helt naturligt material som består av ballast (vanligen marmor) blandad med cement. Polerad terrazzo finns i många olika färger, så med polerade terrazzogolv kan du ge fantasin fria tyglar.

HTC-metoden för terrazzogolv

Världen över används hundratals slipmaskiner från HTC för att slipa och polera terrazzo. HTC har utvecklat en speciell metod för denna typ av golv och åstadkommer fantastiska resultat tack vare maskinernas patenterade sliphuvuden och de unika diamantverktygen. HTC-metoden är avsevärt mycket mer effektiv för slipning av terrazzogolv.

Arbetsmiljön är lika viktigt som att maskinerna är effektiva. Våra slipmaskiner är utformade med fokus på ergonomi och våra dammsugare säkerställer en dammfri miljö.

Våtslipning

Om inte slutslipning utförts vid byggnationen ska du kontrollera plattornas planhet. Vid mindre avvikelser (högst 1 mm) mellan plattor kan du använda verktyg ur den vanliga CA-serien. Om golvet är ojämnt finns dock risk för flisning, och då bör du i stället använda plastringverktyg (segment inbäddade i en solid plastring) för de första slipningsstegen. Var mycket noggrann och försäkra dig om att alla spår från föregående steg eliminerats. Rengör golvet efter varje steg för att avlägsna sliprester från föregående steg. Använd MPC med polerrondell som sista steg.

Torrslipning

HTC kan också ge råd rörande torrslipning. Denna metod är dock svårare och kan inte användas för alla typer av stengolv.

Nedladdningar

Relaterade Sidor